YDELSER

Tolkning ved fysisk fremmøde

Den mest anvendte tolkeform foregår face to face. Ved denne form for tolkning møder tolken personligt op – enten på hjemmebesøg, i Jobcentret,…

Læs mere…

Telefonisk tolkning

Vi tilbyder telefontolkning, hvis det ikke er muligt at stille en fysisk tolk til rådighed. Det kan være en god løsning at bruge telefontolkning til korte beskeder, der skal gives videre fra en kunde…

Læs mere…

Skriftlig oversættelse

Vi udfører alle former for autoriserede skiftlige oversættelser. Det kan være alt fra attester, uddannelsespapirer, kørekort mv.

Læs mere…

Social Mentor

En socialmentor fra TolkeAkut har de rette kvalifikationer, personlige egenskaber og Kompetencer for at kunne agere som mentor. Læs eksempler på, hvor en socialmentor…

Læs mere…