Tolkning ved fysisk fremmøde

Den mest anvendte tolkeform foregår face to face. Ved denne form for tolkning møder tolken personligt op – enten på hjemmebesøg, i Jobcentret,…

Læs mere…

Telefonisk tolkning

Vi tilbyder telefontolkning, hvis det ikke er muligt at stille en fysisk tolk til rådighed. Det kan være en god løsning at bruge telefontolkning til korte beskeder, der skal gives videre fra en kunde…

Læs mere…

Skriftlig oversættelse

Vi udfører alle former for autoriserede skiftlige oversættelser. Det kan være alt fra attester, uddannelsespapirer, kørekort mv.

Læs mere…

Social Mentor

En socialmentor fra TolkeAkut har de rette kvalifikationer, personlige egenskaber og Kompetencer for at kunne agere som mentor. Læs eksempler på, hvor en socialmentor…

Læs mere…

Akut bestilling

Mulighed for at bestille en tolk i op til 6 timer før mødetidspunktet.

Gratis påmindelse

Vores tolke kan give borgeren en påmindelse dagen inden mødetidspunktet.

Gratis korte beskeder

Vi tilbyder gratis korte mundtlige beskeder (under 5 min.) på arabisk, azari, dari, farsi og kurdisk.

Fremmøde pligt

Tolken er forpligtet til at møde i god tid uanset vejret og trafikale forhold.