Tolkning ved fysisk fremmøde

Den mest anvendte tolkeform foregår face to face. Ved denne form for tolkning møder tolken personligt op – enten på hjemmebesøg, i Jobcentret, ved tandlægen mv. Tolken optræder her som et mellemled mellem de personer, der skal føre samtalen.

Alle vores tolke har tavshedspligt og skal holde sig neutral under hele tolkningen. Dette gælder ved alle vores opgaver.

Bestil tolk til et fysisk møde