Telefonisk tolkning

Vi tilbyder telefontolkning, hvis det ikke er muligt at stille en fysisk tolk til rådighed.

Når kunden har bestilt en telefontolkning, modtager han/hun en ordrebekræftelse med tolkens navn og telefonnummer. Kunden ringer selv tolken op på den dato, der er aftalt.

Det kan være en god løsning at bruge telefontolkning til korte beskeder, der skal gives videre fra en kunde til en borger. Eksempler herpå kunne være tandlægetider, skolehjemsamtale mv.

Telefonbeskeder foregår på den måde, at kunden bestiller en telefonbesked og opgiver telefonnummeret på den person, der skal have beskeden. Tolken vil derefter ringe borgeren op og give beskeden videre.

Bestil tolk til Telefonisk tolkning